โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ (ตั๋วเทียวเดียว) เริ่มต้น 525 บาท สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ (ตั๋วเทียวเดียว)  เริ่มต้น 525 บาท สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) ราคา 0 USD

 

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดเชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ

  • ตั๋วเครื่องบินจากเชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ  CNX-BKK (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์
  • ออกตั๋วก่อน 30 กันยายน 2562
  • ออกเดินตั้งแต่ 10 กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

 

ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน