ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปไทจง (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย เวียดเจ็ท แอร์ สิ้นสุด 28 มีนาคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ไทจง BKK-TXG ถูกที่สุด 2350 บาท สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปไทจง

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปไทจง  BKK-TXG  (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร์ 
  • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอคืนเงินได้
  • ออกตั๋วก่อน 28 มีนาคม 2562
  • เดินทางระหว่าง 18 พฤศจิกายน 2561 - 30 มีนาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน