โปรตั๋วเครื่องบินเอเชียนนาแอร์ไลน์จากกรุงเทพไปโซล (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเอเชียนนา แอร์ไลน์ สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562

โปรตั๋วเครื่องบินเอเชียนนาแอร์ไลน์จากกรุงเทพไปโซล (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเอเชียนนา แอร์ไลน์  สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562

โซล

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปโซล

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-โซล BKK-ICN (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเอเชียนนา แอร์ไลน์ 
  • ไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้
  • ออกตั๋วก่อน 31 กรกฎาคม 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 30 พฤษภาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน