โปรตั๋วเครื่องบินเจจูแอร์จากกรุงเทพไปอินชอน (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินเจจู แอร์ สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2562

โปรตั๋วเครื่องบินเจจูแอร์ กรุงเทพ-อินชอน BKK-ICN ถูกที่สุด 3865 บาท สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปอินชอน

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปอินชอน BKK-ICN (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินเจจู แอร์
  • ออกตั๋ววันที่ 20 มิถุนายน 2562
  • ออกเดินทางวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 - 20 สิงหาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง