ตั๋วเครื่องบินไชน่า แอร์ไลน์จากกรุงเทพไปปูซาน (ตั๋วไปกลับ) อายุตั๋ว 1 เดือน สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินไชน่า แอร์ไลน์จากกรุงเทพไปปูซาน (ตั๋วไปกลับ)  อายุตั๋ว 1 เดือน สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ปูซาน ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเกาหลีใต้

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปปูซาน BKK-PUS (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์
  • อายุตั๋ว 1 เดือน
  • ออกตั๋วตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2562
  • ออกเดินทางตั้งแต่ 25 กรกฏาคม -  31 ธันวาคม 2562
  • ราคาตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และอื่นๆ
  • รีฟันเงินคืน มีค่าธรรมเนียม 3000 บาท
  • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางมีค่าธรรมเนียม 70 USD ไม่รวมส่วนต่างชั้นราคา (ถ้ามี)
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน