ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโอซาก้า(ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ อายุตั๋ว 14 วัน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-โอซาก้า BKK- KIX GV2 FIX Flight TG672 ถูกที่สุด 12700 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปโอซาก้า

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโอซาก้า BKK-KIX (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์
  • กรุงเทพ - โอซาก้า ต้องนั่งไฟล์ TG672 เท่านั้น
  • อายุตั๋ว 14 วัน
  • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
  • ออกตั๋วก่อน 31 มีนาคม 2562
  • ออกเดินทางก่อน 14 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน