ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโอกินาวะ (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ อายุตั๋ว 14 วัน สิ้นสุด 20 มกราคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-โอกินาวะ BKK-OKA ถูกที่สุด 5890 บาท สิ้นสุด 20 มกราคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปโอกินาวะ

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไป
    โอกินาวะ BKK-OKA (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบิน
    ฮ่องกง แอร์ไลน์
  • อายุตั๋ว 14 วัน
  • ออกตั๋วก่อน 20 มกราคม 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 22 พฤศจิกายน 2561 -  22 มกราคม 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน