ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปจาการ์ตา (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปจาการ์ตา (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-จาการ์ตา BKK- CGK ถูกที่สุด 5830 บาท สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปจาการ์ตา

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปจาการ์ตา BKK-CKG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย
  • ออกตั๋วก่อน 30 มิถุนายน 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 18 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน