ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเอมิเรตส์ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง BKK- HKG ถูกที่สุด 6760 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปฮ่องกง

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไป
    ฮ่องกง BKK-HKG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน
    เอมิเรตส์
  • ออกตั๋วก่อน 31 มีนาคม 2562 
  • ออกเดินระหว่าง 14 มีนาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน