ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง (ตั๋วไปกลับ) โดยสารการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ อายุตั๋ว 7วัน

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง (ตั๋วไปกลับ) โดยสารการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ อายุตั๋ว 7วัน

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง BKK-HKG ถูกที่สุด 6400 บาท สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 ราคา 0 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปฮ่องกง 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง BKK-HKG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
  • อายุตั๋ว 7 วัน
  • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอคืนเงินได้
  • เปลี่ยนวันเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 1200 บาท
  • ออกตั๋วก่อน 30 เมษายน 2562
  • เดินทางได้ตั้งแต่ 11 เมษายน  -  30 มิถุนายน 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
  • จากกรุงเทพไปฮ่องกงสามารถเดินทางได้ทุกวัน ยกเว้น วันศุกร์ วันเสาร์
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน