ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปหางโจว (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์ไชน่า สิ้นสุด 25 มีนาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปหางโจว (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์ไชน่า สิ้นสุด 25 มีนาคม 2562

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หางโจว BKK-HGH ถูกที่สุด 4500 บาท สิ้นสุด 25 มีนาคม 2562

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปหางโจว

  • ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพไปหางโจว BKK-HGH (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินแอร์ไชน่า 
  • ออกตั๋วก่อน  25 มีนาคม 2562
  • เดินทางระหว่าง  22 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน