ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินไทย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ BKK-SHA ถูกที่สุด 10750 บาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเซียงไฮ้

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซียงไฮ้  BKK-SHA (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์
  • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ,เส้นทางหรือขอคืนเงินได้
  • ออกตั๋วก่อน 31 ธันวาคม 2561
  • ออกเดินทางระหว่าง 18 พฤศจิกายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง

หมดเวลาจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ

กลับไปที่หน้าค้นหาตั๋วเครื่องบิน