ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินจูนเยา แอร์ไลน์ สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้ (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินจูนเยา แอร์ไลน์ สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เซี่ยงไฮ้ ราคา 258 USD

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้ BKK-PVG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินจูนเยา แอร์ไลน์
  • ออกตั๋วก่อน 30 ตุลาคม 2562
  • ออกเดินทางระหว่าง 15 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง