ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เสียมราฐ BKK-REP เริ่มต้น 2000 บาท สิ้นสุด 25 ธันวาคม 2561

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เสียมราฐ BKK-REP เริ่มต้น 2000 บาท สิ้นสุด 25 ธันวาคม 2561

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดกรุงเทพไปเสียมราฐ

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ-เสียมราฐ BKK-REP (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทย สมายล์แอร์เวย์
  • ออกตั๋วก่อน 25 ธันวาคม 2561
  • ออกเดินทางระหว่าง 22 พฤศจิกายน 2561 -  31 ธันวาคม 2561
  • ราคานี้รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง