แผนประกันภัยการเดินทาง

 • ประกันการเดินทาง Easy Visa
  บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  THB 1,500,000

  ค่ารักษาพยาบาล

  THB 2,000,000

  ราคาเริ่มต้น
  THB 195
  ต่อคน
  การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย :THB 2,000,000
  การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง :N/A
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :N/A
 • ประกันการเดินทาง Oasis Visa
  Sixth Sense individual

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  THB 1,500,000

  ค่ารักษาพยาบาล

  THB 2,000,000

  ราคาเริ่มต้น
  THB 290
  ต่อคน
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย :THB 150,000
  ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล :THB 1,000,000
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :N/A
 • ประกันการเดินทาง plan 3
  กรุงเทพประกันภัย

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  THB 1,000,000

  ค่ารักษาพยาบาล

  THB 1,000,000

  ราคาเริ่มต้น
  THB 570
  ต่อคน
  การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย :THB 1,000,000
  การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง :THB 100,000
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :THB 2,000
 • ประกันการเดินทาง plan D
  เอไอจีประกันภัย

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  THB 1,500,000

  ค่ารักษาพยาบาล

  THB 2,000,000

  ราคาเริ่มต้น
  THB 213
  ต่อคน
  การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย :THB 2,000,000
  การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง :N/A
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :N/A
 • ประกันการเดินทาง Platinum
  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  THB 6,000,000

  ค่ารักษาพยาบาล

  THB 2,500,000

  ราคาเริ่มต้น
  THB 688
  ต่อคน
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย :THB 250,000
  ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล :THB 3,500,000
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :THB 5,000

ประกันเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้ ป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

โปรโมชั่น ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

บริษัทประกันเดินทาง ยอดนิยม