แผนประกันภัยการเดินทาง

 • บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  1,500,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาล

  2,000,000 บาท

  ราคาเริ่มต้น
  195 บาท/คน
  การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย :2,000,000 บาท
  การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง :N/A
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :N/A
 • Sixth Sense individual

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  1,500,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาล

  2,000,000 บาท

  ราคาเริ่มต้น
  290 บาท/คน
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย :150,000 บาท
  ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล :1,000,000 บาท
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :N/A
 • กรุงเทพประกันภัย

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  1,000,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาล

  1,000,000 บาท

  ราคาเริ่มต้น
  570 บาท/คน
  การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย :1,000,000 บาท
  การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง :100,000 บาท
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :2,000 บาท
 • เอไอจีประกันภัย

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  1,500,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาล

  2,000,000 บาท

  ราคาเริ่มต้น
  213 บาท/คน
  การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย :2,000,000 บาท
  การบอกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง :N/A
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :N/A
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  6,000,000 บาท

  ค่ารักษาพยาบาล

  2,500,000 บาท

  ราคาเริ่มต้น
  688 บาท/คน
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย :250,000 บาท
  ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล :3,500,000 บาท
  การล่าช้าของเที่ยวบิน :5,000 บาท

ประกันเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้ ป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

โปรโมชั่น ประกันภัยการเดินทาง ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

บริษัทประกันเดินทาง ยอดนิยม