ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวไต้หวัน 2560-2561 ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

ทัวร์ไต้หวัน โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวไต้หวัน 2560-2561 ทัวร์ไต้หวันราคาถูก รับจัดทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน กรุ๊ปทัวร์เหมา ทัวร์อิสระ หลากหลายรูปแบบ โดยบริษัททัวร์มืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ที่สุดของการท่องเที่ยวไต้หวัน เที่ยวอิสระ ช๊อปปิ้ง ดูธรรมชาติไต้หวัน ประเทศไต้หวัน เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปมากที่สุดของโลก การเดินทางไปไต้หวันก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนแต่ก่อนด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทันสมัย

ทำไมต้องจองทัวร์ไต้หวัน กับทราเวลไอโก

เพราะทราเวลไอโกเป็นสมาชิก IATA BSP มีความน่าเชื่อถือ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/06420 และมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้เลือกมากมายด้วยราคาสุดพิเศษ

กรองโดย

การผจญภัย (1)
ชายหาดและแสงอาทิตย์ (1)
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (6)
โรแมนติก (1)
ช้อปปิ้ง (15)
ดินเนอร์ (1)
ศาสนา (9)
ออนเซ็น (2)
ไหว้พระ (21)
ไฟล์เช้า (5)
ไฟล์ดึก (11)
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (1)
เที่ยวอิสระ (5)
อุทยานแห่งชาติ (12)
เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ (11)
พักโรงแรม 4 ดาว (4)
พักโรงแรม 5 ดาว (1)
บินตรง (9)
กลับถึงดึก (7)
กลับถึงบ่าย (7)
ล่องเรือ (17)
กลับถึงเช้า (7)
ไฟล์บ่าย (6)
อาบน้ำแร่ (7)
ทะเลสาบ (19)
พิพิธภัณฑ์ (7)
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น (16)
ซีเหมินติง (6)
ไทเป 101 (18)
อนุสรณ์สถาน ดร. ซุน ยัตเซน (3)
อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค (11)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (18)
อุทยานเย่หลิ่ว (15)
ถนนคนเดิน ซื่อหลิน (9)
ทาโระโกะ (2)
พิพิภัณฑ์กู้กง (6)
อุทยานแห่งชาติ ไถเจียง (7)
ตลาดเหราเหอ (1)
ตลาดกงก่วน (1)
กระเช้าเมาคง (1)
ตลาดปลาไทเป (1)
วัดพระถังซัมจั๋ง (10)
ตลาดฝงเจี๋ย (13)
วัดจงไถฉานซื่อ (5)
วัดเหวินอู่ (16)
อาหลีซาน (4)
วัดหลงซาน (5)

รายการทัวร์ไต้หวัน

 •  อี้หลัน, ไต้หวัน ไทเกอร์แอร์
  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ บินตรง กลับถึงบ่าย ไฟล์บ่าย เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทาโระโกะ ตลาดเหราเหอ

  ทัวร์ไต้หวัน อีหลัน ฮวาเหลียน 4 วัน 3 คืน ชมอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ ที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 442
 •  ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ไหว้พระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ กลับถึงเช้า ทะเลสาบ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติ ไถเจียง วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดฝงเจี๋ย วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่

  ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบินสกู๊ตแอร์

  ราคาเริ่มต้น
  USD 465
 •  ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ช้อปปิ้ง ไหว้พระ ไฟล์ดึก อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ บินตรง กลับถึงบ่าย ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์ ไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ถนนคนเดิน ซื่อหลิน ตลาดกงก่วน

  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 468
 •  ไทจง, ไต้หวัน ไทเกอร์แอร์
  ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวอิสระ กลับถึงบ่าย ล่องเรือ ไฟล์บ่าย ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว ตลาดฝงเจี๋ย

  ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง ไทเป 4 วัน 3 คืน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 498
 •  ไทจง, ไต้หวัน ไทเกอร์แอร์
  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวอิสระ บินตรง กลับถึงบ่าย ล่องเรือ ไฟล์บ่าย ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป 101 ตลาดฝงเจี๋ย

  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 501
 •  ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ช้อปปิ้ง ไหว้พระ ไฟล์ดึก อุทยานแห่งชาติ ล่องเรือ กลับถึงเช้า ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน ดร. ซุน ยัตเซน อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งชาติ ไถเจียง ตลาดฝงเจี๋ย วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่

  ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ขึ้นตึกไทเป วัดเหวิ่นอู่ วัดพระถีงซัมจั๋ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบินนกสกู๊ต

  ราคาเริ่มต้น
  USD 530
 •  ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ช้อปปิ้ง ไหว้พระ ไฟล์ดึก อุทยานแห่งชาติ ล่องเรือ กลับถึงเช้า ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว ถนนคนเดิน ซื่อหลิน พิพิภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติ ไถเจียง วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดฝงเจี๋ย วัดเหวินอู่

  ทัวร์ไต้หวัน อาบน้ำแร่ สบาย สบาย 5วัน 3คืน ขึ้นตึกไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบินนกสกู๊ต

  ราคาเริ่มต้น
  USD 530
 •  ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ช้อปปิ้ง ไหว้พระ ไฟล์ดึก เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ ล่องเรือ กลับถึงเช้า ทะเลสาบ ไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา พิพิภัณฑ์กู้กง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่

  ทัวร์ไต้หวัน ตึก101 กู้กง เย๋หลิว พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชอปปิ้งเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบินสกู๊ตแอร์

  ราคาเริ่มต้น
  USD 530
 •  ไทเป, ไต้หวัน ไทเกอร์แอร์
  ชายหาดและแสงอาทิตย์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวอิสระ กลับถึงบ่าย ล่องเรือ ไฟล์บ่าย ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว ถนนคนเดิน ซื่อหลิน ตลาดฝงเจี๋ย

  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป วันอิสระ 5 วัน 4 คืน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 530
 •  ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  การผจญภัย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง อุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ ไทเป 101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดฝงเจี๋ย วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่

  ทัวร์ไต้หวัน ตึก101 กู้กง 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน ตึก101 กู้กง 5 วัน 3 คืน เที่ยวไต้หวัน ชมความงามของธรรมชาติ อุทยานแย๋หลิ่ว ชมตึก101 ช้อปปิ้งในเมือง ชิมอาหารอร่อย ซื้อของฝากพายสัปปะรดที่เลื่องชื่อ...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 556
 •  ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ไฟล์ดึก อุทยานแห่งชาติ กลับถึงเช้า ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน ดร. ซุน ยัตเซน อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งชาติ ไถเจียง วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดฝงเจี๋ย วัดเหวินอู่

  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ขึ้นตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบินสกู๊ตแอร์

  ราคาเริ่มต้น
  USD 557
 •  ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ไหว้พระ ไฟล์ดึก เที่ยวอิสระ อุทยานแห่งชาติ กลับถึงเช้า ทะเลสาบ ซีเหมินติง ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน ดร. ซุน ยัตเซน อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งชาติ ไถเจียง ตลาดฝงเจี๋ย วัดจงไถฉานซื่อ วัดเหวินอู่

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยัน วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบินสกู๊ตแอร์

  ราคาเริ่มต้น
  USD 560
 •  เถาหยวน, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ ไฟล์ดึก เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ บินตรง ล่องเรือ อาบน้ำแร่ ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว ถนนคนเดิน ซื่อหลิน วัดเหวินอู่ วัดหลงซาน

  ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง ผูลี่ ไทเป 5 วัน 3 คืน อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) ชมล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เที่ยวไต้หวัน...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 586
 •  ไทเป, ไต้หวัน ไทเกอร์แอร์
  ช้อปปิ้ง ศาสนา

  ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามราวกับภาพวาดพู่กันจีน...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 589
 •  หนานโถว, ไต้หวัน ไทเกอร์แอร์
  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวอิสระ กลับถึงบ่าย ไฟล์บ่าย เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว ถนนคนเดิน ซื่อหลิน

  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป วันอิสระ 5 วัน 4 คืน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 589
 •  ไทเป, ไต้หวัน อีว่าแอร์เวย์
  ออนเซ็น ไหว้พระ ไฟล์ดึก กลับถึงดึก ล่องเรือ อาบน้ำแร่ ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดฝงเจี๋ย วัดเหวินอู่

  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ขึ้นตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์

  ราคาเริ่มต้น
  USD 645
 •  เถาหยวน, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ ไฟล์ดึก เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว บินตรง กลับถึงบ่าย ล่องเรือ ทะเลสาบ ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฝงเจี๋ย วัดเหวินอู่ อาหลีซาน

  ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง 6 วัน 4 คืน ชมล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 674
 •  ไทเป, ไต้หวัน นกสกู๊ต
  ช้อปปิ้ง ไหว้พระ ไฟล์ดึก อุทยานแห่งชาติ ล่องเรือ กลับถึงเช้า ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา ถนนคนเดิน ซื่อหลิน อุทยานแห่งชาติ ไถเจียง วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดฝงเจี๋ย อาหลีซาน

  ทัวร์ไต้หวัน อีซี่ สุดจ๊าบ อิน ไต้หวัน 6วัน 5คืน อาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิพิธภัณฑ์กู้กง เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบินนกสกู๊ต

  ราคาเริ่มต้น
  USD 677
 •  ไทเป, ไต้หวัน อีว่าแอร์เวย์
  ไหว้พระ ไฟล์ดึก อุทยานแห่งชาติ กลับถึงดึก ล่องเรือ อาบน้ำแร่ ทะเลสาบ เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ไทเป 101 อนุสรณ์สถาน เชียงไคเช็ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว พิพิภัณฑ์กู้กง อุทยานแห่งชาติ ไถเจียง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ วัดหลงซาน

  ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ขึ้นตึกไทเป วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถีงซัมจั๋ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โดยสายการบินอีว่าแอร์

  ราคาเริ่มต้น
  USD 704
 •  หนานโถว, ไต้หวัน ไทเกอร์แอร์
  ไหว้พระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว บินตรง ล่องเรือ ไฟล์บ่าย พิพิธภัณฑ์ ไทเป 101 อุทยานเย่หลิ่ว ตลาดปลาไทเป ตลาดฝงเจี๋ย วัดเหวินอู่

  ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป 5 วัน 4 คืน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน...

  ราคาเริ่มต้น
  USD 733
อากาศ ไต้หวัน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
29.5°C
Wed
30.3°C
Thu
30.5°C
Fri
30.8°C
Sat
30.7°C
Sun
30.5°C
Mon
30.6°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.