ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ไนโรบี BKK-NBO GV2 ถูกที่สุด 20485 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปไนโรบี

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปฮ่องกง BKK-HKG (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์
  • อายุตั๋ว 1 เดือน
  • เดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
  • ออกตั๋วก่อน 31 มีนาคม 2561
  • ออกเดินทางก่อน 31 มีนาคม 2561
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง