ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-ภูเก็ต CNX-HKT ถูกที่สุด 3200 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2018

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดเชียงใหม่ไปภูเก็ต

  • ตั๋วเครื่องบินจากเชียงใหม่-ภูเก็ต CNX-HKT (ตั๋วเที่ยวเดียว) โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ 
  • ไม่สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนวันเดินทาง เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนชื่อ หรือ อัพเกรดได้
  • ออกตั๋วก่อน 31 มีนาคม 2018
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : เที่ยวเดียว

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง