ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-โฮจิมินห์ซิตี้ BKK-SGN ถูกที่สุด 5650 บาท สิ้นสุด 30 มีนาคม 2561

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากกรุงเทพไปโฮจิมินห์ซิตี้

 

  • ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปโฮจิมินห์ซิตี้  BKK-SGN (ตั๋วไปกลับ) โดยสายการบิน  การบินไทย 
  • อายุตั๋ว 30 วัน
  • ออกตั๋วก่อน 30 ตุลาคม 2560
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
ประเภทตั๋ว : ไป-กลับ

การค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
ระบบจะทำการค้นหาที่นั่งว่างตามวันเวลาและจำนวนผู้โดยสารตามที่ท่านเลือก หากไม่พบที่นั่งว่างตามราคาที่ท่านเลือก ระบบจะทำการค้นหาราคาอื่นๆ ให้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าไม่พบที่นั่งตามวันเวลาที่เลือก ระบบจะแจ้งให้ท่านเลือกวันเวลาเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง