โปรโมชั่นเที่ยวบินภายในประเทศ

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม่ BKK-CNX ถูกที่สุด 1570 บาท สิ้นสุด 30 มีนาคม 2017

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม่ BKK-CNX ถูกที่สุด 1570 บาท สิ้นสุด 30 มีนาคม 2017

เที่ยวเดียว กับ ไทยสมายล์แอร์เวย์

วันที่ออกตั๋ว
วันที่เดินทาง
ราคาเริ่มต้นที่
31 Jan 2016 - 30 Mar 2017
31 Jan 2016 - 30 Mar 2017
USD 46
ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม่ BKK-CNX ถูกที่สุด 1570 บาท สิ้นสุด 30 มีนาคม 2017

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม่ BKK-CNX ถูกที่สุด 1570 บาท สิ้นสุด 30 มีนาคม 2017

เที่ยวเดียว กับ ไทยสมายล์แอร์เวย์

วันที่ออกตั๋ว
วันที่เดินทาง
ราคาเริ่มต้นที่
22 Apr 2016 - 31 Mar 2017
22 Apr 2016 - 31 Mar 2017
USD 46
ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงราย BKK-CEI ถูกที่สุด 1615 บาท สิ้นสุด 30 มีนาคม 2017

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงราย BKK-CEI ถูกที่สุด 1615 บาท สิ้นสุด 30 มีนาคม 2017

เที่ยวเดียว กับ ไทยสมายล์แอร์เวย์

วันที่ออกตั๋ว
วันที่เดินทาง
ราคาเริ่มต้นที่
22 Apr 2016 - 31 Mar 2017
22 Apr 2016 - 31 Mar 2017
USD 47

โปรโมชั่นเที่ยวบินต่างประเทศ

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-พนมเปญ BKK- PNH ถูกที่สุด 6950 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-พนมเปญ BKK- PNH ถูกที่สุด 6950 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560

ไป-กลับ กับ แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์

วันที่ออกตั๋ว
วันที่เดินทาง
ราคาเริ่มต้นที่
27 Aug 2016 - 31 Mar 2017
27 Aug 2016 - 31 Mar 2017
USD 203
ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-มัสกัต BKK-MCT ถูกที่สุด 10690 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-มัสกัต BKK-MCT ถูกที่สุด 10690 บาท สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560

ไป-กลับ กับ โอมานแอร์

วันที่ออกตั๋ว
วันที่เดินทาง
ราคาเริ่มต้นที่
03 Nov 2016 - 31 Mar 2017
03 Nov 2016 - 31 Mar 2017
USD 311
ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง BKK-HKG ถูกที่สุด 5370 บาท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ฮ่องกง BKK-HKG ถูกที่สุด 5370 บาท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ไป-กลับ กับ ศรีลังกาแอร์ไลน์

วันที่ออกตั๋ว
วันที่เดินทาง
ราคาเริ่มต้นที่
03 Nov 2016 - 31 Mar 2017
03 Nov 2016 - 31 Mar 2017
USD 157